Przygotowanie środowiska - macOS

Python jest zintegrowany w większości dystrybucji macOS. My jednak zainstalujemy interpreter pythona samodzielnie, aby mieć większą kontrolę nad środowiskiem pracy i móc pracować z najnowszą wersją interpretera. Aby tego dokonać, skorzystamy z package manager (narzędzie do zarządzania pakietami). Jednym z najpopularniejszych narzędzi tego typu dla macOS jest “Homebrew” (https://brew.sh/).

Jeżeli masz już zainstalowane homebrow, pomiń następną sekcję i przejdź bezpośrednio do instalacji pythona. Aby zainstalować Homebrew musimy podjąć następujące kroki:

 1. Otworzyć aplikację terminal

 2. Wkleić następującą komendę oraz zatwierdzić jej wykonanie

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"
 1. Powyższa komenda pobierze oraz zainstaluje aplikację brew

 2. Po jej ukończeniu, komenda brew powinna być dostępna w terminalu, a jej wykonanie powinno zwrócić następujący (lub zbliżony) wynik

❯ brew

Example usage:
 brew search [TEXT|/REGEX/]
 brew info [FORMULA...]
 brew install FORMULA...
 brew update
 brew upgrade [FORMULA...]
 brew uninstall FORMULA...
 brew list [FORMULA...]

Troubleshooting:
 brew config
 brew doctor
 brew install --verbose --debug FORMULA

Mając zainstalowany package manager możemy korzystać z ekosystemu paczek przygotowanych dla systemu macOS. Brew posiada komendę search, która umożliwia wyszukiwanie paczek po nazwie. Wykonanie komendy:

brew search python

zwróci listę formuł (paczek) zawierających słowo kluczowe python:

==> Formulae
app-engine-python  ipython       python-yq      zpython
boost-python    micropython     python@2 ✔
boost-python3    python ✔      python@3.8 ✔
gst-python     python-markdown   wxpython

Zainstalujemy paczkę python, która w chwili pisania tego artykułu posiada interpreter w wersji 3.7.6:

brew install python

Aby sprawdzić lokalizację nowo zaintalowanej paczki możemy wykonać komendę:

brew info python

Rezultat komendy będzie zawierał mastępującą informację:

==> Caveats
Python has been installed as
 /usr/local/bin/python3

Wykonanie komendy /usr/local/bin/python3 powinno uruchomić interpreter pythona. Wpisywanie całej ścieżki za każdym razem byłoby uciążliwe - na szczęście możemy utworzyć skrót przez wykonanie komendy:

echo 'alias python3=/usr/local/bin/python3' > ~/.zshrc

W nowo otwartych oknach terminalu wykonanie komendy python3 będzie równoznaczne z wpisaniem /usr/local/bin/python3. Możemy to potwierdzić używając komendy which python3, której rezultat powinien wyglądać następująco:

python3: aliased to /usr/local/bin/python3