Przygotowanie środowiska

“Przed wyruszeniem w drogę, należy.. przygotować środowisko!”

—Steve Gates

  1. Zainstaluj Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com/

Po uruchomieniu powinieneś zobaczyć podobny ekran:

select image
  1. Następnie zainstaluj wtyczkę do połączenia zdalnego.

W tym celu należy wcisnąć zakładkę rozszerzeń [1], następnie w panelu wyszukiwania [2] wpisać “Remote - SSH” i wcisnąć enter. Na liście znalezionych rozszerzeń znajdź “Remote - SSH” (Microsoft) i kliknij przycisk [3] “Install”.

select image

3. Po zainstalowaniu rozszerzenia powinno się pojawić na pasku zakładek po lewej. Kliknij na ikonę rozszerzenia “Remote Explorer” [1]. Następnie w sekcji SSH Targets kliknij przycisk “+” [2], aby dodać nową pozycję. W oknie popup [3] wprowadź komendę ssh <user>@207.154.245.189, gdzie w miejsce <user> podstaw przydzieloną Ci nazwę użytkownika, np. ssh jerzy@207.154.245.189

select image
  1. W razie zapytania o wybór pliku konfiguracyjnego wybierz plik znajdujący się w Twoim katalogu użytkownika [1]

select image
  1. Aby połączyć się z serwerem kliknij prawym przyciskiem myszy nowo dodany serwer w sekcji SSH Targets i wybierz “Connect to Host in Current Window”

select image
  1. Zapytany o hasło podaj hasło, które otrzymałeś wraz z nazwą użytkownika.

select image
  1. Po wszystkim, na liście serwerów powinieneś zobaczyć, że połączenie zostało nawiązane

select image
  1. Możesz teraz uruchomić terminal który automatycznie połączy się z serwerem.

select image
  1. Na dole powinien pokazać się terminal.

select image